| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Czarnocin

z dnia 11 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6j ust.1 pkt 1 art. 6k ust. 1 pkt 1, ust.2, ust.2a pkt 1, ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593, oraz z 2015 r. poz.87, poz. 122) Rada Gminy Czarnocin uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2 lub 3.

§ 2. Ustala się miesięczna stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 7,00 zł. od każdego mieszkańca

§ 3. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości 14,00 zł. od każdego mieszkańca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin.

§ 5. Traci moc uchwała nr XVIII/124/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Czarnocin


Anna Janiczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »