| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy w Osjakowie

z dnia 13 marca 2015r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 749; zm.: M. P. z 2012 r. poz. 583, 584;Dz. U. poz. 848, 1101, 1342, 1529; z 2013 r. poz. 35;M. P. poz. 736, 747;Dz. U. poz. 985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289, 1313; z 2014 r. poz. 183, 567;M. P. poz. 709, 710;Dz. U. poz. 915, 1171, 1215, 1328, 1644) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849; zm.: M. P. z 2014 r. poz. 718, 895) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465; ), Rada Gminy w Osjakowie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Osjaków pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów.

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się:

1) Panią Grażynę Michalską sołtysa obszaru sołectwa Borki Walkowskie;

2) Pana Michała Forenca sołtysa obszaru sołectwa Chorzyna;

3) Panią Iwonę Marciniak sołtysa obszaru sołectwa Czernice;

4) Panią Barbarę Retecką sołtysa obszaru sołectwa Dębina;

5) Pana Piotra Rabikowskiego sołtysa sołectwa Dolina Czernicka;

6) Panią Renatę Drab sołtysa sołectwa Drobnice;

7) Panią Elżbietę Waloch sołtysa sołectwa Felinów;

8) Panią Jadwigę Walczak sołtysa sołectwa Gabrielów;

9) Pana Jerzego Kubiaka sołtysa sołectwa Jasień;

10) Pana Arkadiusza Wojcieszka sołtysa sołectwa Józefina;

11) Pana Marka Bożukowskiego sołtysa sołectwa Kolonia Raducka;

12) Pana Mariana Siwiaszczyka sołtysa sołectwa Krzętle;

13) Pana Jarosława Drutowskiego sołtysa sołectwa Kuźnica Ługowska;

14) Panią Danutę Bryła sołtysa sołectwa Kuźnica Strobińska;

15) Panią Danutę Drutowską sołtysa sołectwa Nowa Wieś;

16) Panią Urszulę Czerniak sołtysa sołectwa Osjaków;

17) Pana Lesława Wierzbickiego sołtysa sołectwa Raducki Folwark;

18) Pana Henryka Piekarę sołtysa sołectwa Walków;

19) Panią Zofię Rogaczewską sołtysa sołectwa Zofia.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie od zainkasowanych wpłat w wysokości:

1) 7% dla sołtysów sołectw: Osjaków i Raducki Folwark;

2) 10% dla sołtysów sołectw: Drobnice, Chorzyna, Czernice, Dębina, Dolina Czernicka, Felinów, Józefina, Kolonia Raducka, Kuźnica Strobińska, Nowa Wieś;

3) 15% dla sołtysów sołectw: Gabrielów, Kuźnica Ługowska, Zofia;

4) 20% dla sołtysów sołectw: Borki Walkowskie, Jasień, Krzętle, Walków;

5) Wysokość jednorazowej prowizji od zainkasowanej kwoty nie może przekroczyć:

- 950,00 zł w przypadku wystawienia do 120 dowodów wpłat,

- 1.750,00 zł w przypadku wystawienia od 121 do 200 dowodów wpłat,

- 2.350,00 zł w przypadku wystawienia powyżej 200 dowodów wpłat.

§ 4. Tracą moc uchwały:

1) Uchwała Nr XLIII/202/2010 Rady Gminy Osjaków z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

2) Uchwała Nr V/17/2011 Rady Gminy Osjaków z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/202/2010 Rady Gminy Osjaków z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

3) Uchwała Nr XVII/75/2012 Rady Gminy Osjaków z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/202/2010 Rady Gminy Osjaków z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

4) Uchwała Nr XXXI/154/2013 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/17/2011 Rady Gminy Osjaków z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osjaków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie


Ryszard Drutowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »