| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 8/2015/OK Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego; Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 6 marca 2015r.

do porozumienia z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie przekazania Gminie Aleksandrów Łódzki prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie edukacji publicznej

W dniu 6 marca 2015 r. do porozumienia wymienionego na wstępie, na podstawie § 7 ust. 2 tego porozumienia zawarto aneks, pomiędzy Powiatem Zgierskim, zwanym dalej "Przekazującym ", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgierskiego z siedzibą w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a, w imieniu którego działają: Bogdan Jarota - Starosta Zgierski i Adam Świniuch - Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego, a Gminą Aleksandrów Łódzki, zwaną dalej "Przyjmującym ", reprezentowaną przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego - Jacka Lipińskiego z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy pl. Tadeusza Kościuszki 2.

§ 1. Strony zawierają aneks do porozumienia wymienionego na wstępie, dotyczący ustalenia na rok 2015 części pierwszej środków finansowych, o której mowa w § 7 ust. 4 porozumienia, a także części drugiej środków finansowych, o której mowa w § 7 ust. 6 porozumienia, na współfinansowanie prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim i wprowadzają do porozumienia następujące zmiany"

1) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

W roku 2015 kwota, o której mowa w ust. 4 wynosi 321.507,- zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedem złotych) zgodnie z załącznikiem do porozumienia.";

2) w § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

W roku 2015 zwaloryzowaną część środków finansowych, o której mowa w ust. 6, ustala się w wysokości 116.320,- zł (słownie: sto szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych).";

3) załącznik do porozumienia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do aneksu.

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

§ 3. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 5. Aneks sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego


Jacek Lipiński

Starosta Zgierski


Bogdan Jarota


Członek Zarządu


Adam Świniuch


Załącznik do Aneksu Nr 8/2015/OK
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 6 marca 2015 r.

"Załącznik do porozumienia z dnia 16 listopada 2007 r.

w sprawie przekazania Gminie Aleksandrów Łódzki prowadzenia

Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim,

jako zadania publicznego o charakterze powiatowym

w zakresie edukacji publicznej.

Wzór obliczenia części środków finansowych na rok 2015,
o której mowa w § 7 ust. 4 porozumienia.

Lp.

Parametr

Wartość

1.

Liczba uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki wg stanu na dzień 30 września 2014 r. (Lg)

2.556

2.

Liczba uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Zgierski mających swą siedzibę na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki wg stanu na dzień 30 września 2014 r. (Lp)

604

3.

Kwota finansowego standardu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 dla Powiatu Zgierskiego (A)

5.258,6754 zł

4.

Wskaźnik korygujący na rok 2015 dla Powiatu Zgierskiego (Di)

0,9771505691

5.

Wartość wagi na finansowanie placówek realizujących powiatowe zadania pozaszkolne (P)

0,03

6.

Część wartości wagi (P) na finansowanie placówek realizujących powiatowe zadania pozaszkolne (Pp)

66 %

Wzór obliczenia wysokości części dotacji (Wd) dla Gminy Aleksandrów Łódzki na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim, wynikający z zasad ustalania części oświatowej subwencji ogólnej:

Wd = (Lg + Lp) * A * Di * (P * Pp)

Po zastosowaniu wartości powyższych parametrów:

Wd = (2.556 + 604) * 5.258,6754 zł * 0,9771505691 * (0,03 * 66%)

Wd = 3.160 * 5.138,52 zł * 0,0198

Wd = 321.507 zł.".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »