| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V.32.15 Rady Gminy Cielądz

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 122) Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w okresach kwartalnych.

2. Określa się następujące terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,

2) za II kwartał do 15 lipca danego roku,

3) za III kwartał do 15 października danego roku,

4) za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

§ 2. Opłatę uiszcza się przelewem na przydzielony indywidualny rachunek bankowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/141/2013 Rady Gminy Cielądz z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Małgorzata Rosa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »