| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/48/2015 Rady Miasta Skierniewice

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 20c ust. 4, 5 i 6, art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm.: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 oraz Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r., poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198 i poz. 1877), Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem do uchwały, kryteria wraz z określoną ilością punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Melon


Załącznik do uchwały Nr VI/48/2015
Rady Miasta Skierniewice
z dnia 26 lutego 2015 r.

Kryteria naboru do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

lp.

nazwa kryterium

liczba punktów

dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

1

Dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne lub dzieci 4 letnie

51 pkt

oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego kandydata

2

Dzieci, których rodzeństwo (w roku szkolnym, którego dotyczy nabór) będzie uczęszczać do tego samego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

25 pkt

oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego kandydata

3

Dzieci, których obydwoje rodzice / opiekunowie prawni pracują lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym

14 pkt

oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego kandydata

4

Dzieci, które (w roku poprzedzającym rok szkolny, którego dotyczy nabór) uczęszczały do żłobka

5 pkt

oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego kandydata

5

Kryterium dochodowe, w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:

od 0 - 5 pkt

oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego kandydata

19,999% i mniej

5 pkt

20% - 39,999%

4 pkt

40% - 59,999%

3 pkt

60% - 79,999%

2 pkt

80% - 100%

1 pkt

Powyżej 100%

0 pkt

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »