| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/51/2015 Rady Miasta Skierniewice

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Skierniewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11-13, art. 13 i art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXII/9/13 Rady Miasta Skierniewice z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Miasta Skierniewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15.03.2013r., poz. 1551), zmienioną uchwałą Nr LII/69/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 10 lipca 2014r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30.07.2014r., poz. 2934) dokonuje się następujących zmian:

1) w opisie siedziby obwodu głosowania Nr 11 poprzez zastąpienie wyrazów "Budynek Skierniewice ul. Nowobielańska 61" wyrazami "Zespół Szkół Nr 3 Skierniewice ul. Działkowa 10";

2) w opisie siedziby obwodu głosowania Nr 17 poprzez zastąpienie wyrazów "Młodzieżowe Centrum Kultury" wyrazami "Miejski Ośrodek Kultury";

3) w opisie granic obwodu głosowania Nr 24 poprzez dodanie po wyrazie "Feliksów" wyrazu "Golfowa";

4) w opisie siedziby obwodu głosowania Nr 7 poprzez zastąpienie wyrazów "Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 Skierniewice ul. Działkowa 10" wyrazami "Zespół Szkół Nr 3 Skierniewice ul.Działkowa 10".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Przekazuje się po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Skierniewicach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 5. Na uchwałę Rady Miasta o której mowa, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Skierniewicach, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Melon

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »