| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 16 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])), art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a, oraz art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, dla nieruchomości, na których odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. Dokonuje się zróżnicowania stawek opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość zgodnie z art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla nieruchomości, na której odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem mieszkalnym innym niż ten, o którym mowa w art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), na której odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi miesięcznie:

1) 7,00 zł od gospodarstwa jednoosobowego;

2) 14,00 zł od gospodarstwa dwuosobowego;

3) 21,00 zł od gospodarstwa trzyosobowego;

4) 28,00 zł od gospodarstwa czteroosobowego;

5) 35,00 zł od gospodarstwa pięcioosobowego i większego.

§ 4. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, o której mowa w § 5, dla nieruchomości, na których odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 5. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, kiedy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 12,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Strykowie Nr XXXIX/304/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r., poz. 3991).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica


[1]) Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zm. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »