| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Konstantynów Łódzki są brane pod uwagę następujące kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:

1) kandydat w wieku 5 lat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub kandydat w wieku 4 lat mający prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego - 5 punktów;

2) kandydat, posiadający rodzeństwo, które w nowym roku szkolnym będzie kontynuować wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - 1 punkt;

3) kandydat uczęszczający w toku rekrutacji do oddziału żłobkowego prowadzonego przez gminę Konstantynów Łódzki - 1 punkt;

4) kandydat obojga rodziców pracujących, uczących się w systemie dziennym lub prowadzących działalność gospodarczą - 1 punkt.

§ 2. Określa dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych wymienionych w § 1:

1) pkt 1 oświadczenie rodzica;

2) pkt 2 oświadczenie rodzica;

3) pkt 3 oświadczenie rodzica;

4) pkt 4 oświadczenia rodziców.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim


Andrzej Owczarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »