| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/39/15 Rady Gminy Kowiesy

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kowiesy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 20c ust. 4, 5 i 6, art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281 i poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249 i poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227 i poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181 i poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235 i poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219 i poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148 i poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205 i poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198 i poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, oraz liczbę punktów za kryteria:

1) dziecko, którego rodzeństwo uczy się w szkole - 2 punkty;

2) dziecko, którego rodzice /opiekunowie prawni pracują zawodowo - 2 punkty;

3) dochód na osobę w rodzinie dziecka - od 0 do 2 punktów, przy czym:

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) - 2 punkty,

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% ale mniejszej lub równej 200% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) - 1 punkt,

c) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 200% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) - 0 punktu;

4) dziecko zamieszkuje w odległości do 8 km od szkoły -2 punkty.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:

1) oświadczenie rodzica/ów (opiekuna/ów prawnych) o uczęszczaniu dziecka do tej szkoły;

2) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu;

3) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o przeciętnym osiągniętym miesięcznym dochodzie na rodzinę;

4) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 8 km od szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym, do której ubiega się o przyjęcie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zuzanna Dudziak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »