| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy w Osjakowie

z dnia 13 marca 2015r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 1 i art 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalności kulturalnej (tj. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423) Rada Gminy w Osjakowie uchwala co nastepuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie przyjetym uchwałą nr XXII/103/2004 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osjakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2004 roku Nr 318, poz. 2645, z 2006r. Nr 245, poz. 1882, z 2012r. poz. 489, z 2015 poz. 727) wprowadza się nastepujące zmiany:

1) w § 3 w pkt. 6 dodaje się litery c, d o brzmieniu:

Świetlica Wiejska w Chorzynie 27,

d) Świetlica Wiejska w Kuźnicy Ługowskiej 32;";

2) w § 8 dodaje się pkt. 8 o brzmieniu:

Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniu społecznemu w tym osób starszych oraz ich aktywizowania do działalności na rzecz społeczności lokalnej.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osjaków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie


Ryszard Drutowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »