| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/21/15 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tomaszów Mazowiecki

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. "a" i pkt 2, w związku z art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1197 i poz. 1877) Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwala, co następuje:

§ 1. W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zwanych dalej "przedszkolami", prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez siedem godzin dziennie.

§ 2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą wymiar, o którym mowa w §1, w wysokości 1,00 zł.

§ 3. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 4. 1. W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkolnych przez dwoje dzieci z jednej rodziny opłata, określona w § 2, ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko.

2. W przypadku rodzin wielodzietnych całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2, przysługuje na trzecie i kolejne dziecko z danej rodziny.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XL/321/14 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tomaszów Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2177).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Pierścińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »