| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 16 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 lutego 2015 r. dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6 l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz.1399, poz. 1593; zm. z 2015 r. poz.87, poz. 122 ) Rada Miejska w Zelowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkaso wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust.4 wyrazy "Stempiń Danuta" zastępuje się wyrazami "Kobiera Elżbieta".

2) w § 3 ust.2 skreśla się wyrazy " lub w kasie "

2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie


Agnieszka First

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »