| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 16 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6j ust. 1 pkt. 1 i art. 6k ust. 1 - 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122),

Rada Miejska w Zelowie
uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, w wysokości:

1) 8,00 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2) 13,00 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności:

Pojemność pojemnika lub worka na odpady

Stawka opłaty - zbiórka selektywna odpadów

Stawka opłaty - zbiórka nieselektywna odpadów

0,12 m3

13,00 zł

20,00 zł

0,24 m3

24,00 zł

36,00 zł

1,10 m3

60,00 zł

90,00 zł

5,00 m3

250,00 zł

375,00 zł

7,00 m3

380,00 zł

570,00 zł

§ 4. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość wskazanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz stawki opłaty określonej w § 2 pkt 1 lub 2.

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki określonej w § 3.

3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1 i 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie


Agnieszka First

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »