| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/39/15 Rady Miasta Zgierza

z dnia 26 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XXXI/322/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 12 § 2 i art. 13a § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) na wniosek Prezydenta Miasta Zgierza Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXX/322/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013 r., poz. 949) zmienionej uchwałą Nr XLVII/556/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 marca 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 1852) wprowadza się następujące zmiany:

1) w części dotyczącej obwodu głosowania Nr 4, w kolumnie 3 określającej siedzibę obwodowej komisji wyborczej zmienia się siedzibę z dotychczasowej mieszczącej się w Miejskim Przedszkolu Nr 15, ul. T. Boya-Żeleńskiego 10 na Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. T. Boya-Żeleńskiego 6;

2) w części dotyczącej obwodu głosowania Nr 9, w kolumnie 2 określającej granice obwodu głosowania wyrazy "Łęczycka od nr 26 do końca prawa strona" zastępuje się wyrazami "Łęczycka od nr 24 do końca prawa strona";

3) w części dotyczącej obwodu głosowania Nr 20, w kolumnie 3 określającej siedzibę obwodowej komisji wyborczej zmienia się siedzibę z dotychczasowej mieszczącej się w Parku Kulturowym Miasta Tkaczy, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1 na Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica, ul. 3 Maja 41;

4) w części dotyczącej obwodu głosowania Nr 21, w kolumnie 2 określającej granice obwodu głosowania po wyrazie "Łączna" skreśla się wyrazy "Łęczycka od nr 24 do nr 28 prawa strona" oraz w kolumnie 3 określającej siedzibę obwodowej komisji wyborczej zmienia się siedzibę z dotychczasowej mieszczącej się w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica, ul. 3 Maja 41 na Park Kulturowy Miasta Tkaczy, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1.

§ 2. Na uchwałę Rady Miasta Zgierza w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na stałe obwody głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łodzi w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 5. Uchwała podlega przekazaniu po jednym egzemplarzu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi.

§ 6. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza


Radosław Gajda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »