| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/66/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Biała Rawska

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 596, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) w związku
z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, poz. 951, poz. 1513, z 2013r., poz. 21, poz. 165, z 2014 r. poz. 659, poz. 822, poz. 850, poz. 1146) oraz art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy- Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2014 r. poz. 850) Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza aglomerację Biała Rawska zwaną dalej "aglomeracją", położoną
w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska.

§ 2. Aglomerację tworzy miasto Biała Rawska i Żurawia.

§ 3. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji wynosi: 5801.

§ 4. Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Żurawia.

§ 5. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1: 25 000, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Likwiduje aglomerację Biała Rawska, wyznaczoną Rozporządzeniem
NR 27/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dn. 5 sierpnia 2005 r. Nr 245, poz. 2444), zmienioną Rozporządzeniem NR 32/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 września 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Biała Rawska (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dn. 19 września 2005 r. Nr 287, poz. 2735).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik do uchwały Nr V/66/15
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 24 lutego 2015 r.

Legenda:

infoRgrafika


Obszar 1

infoRgrafikaObszar 2

infoRgrafikaObszar 3

infoRgrafikaObszar 4

infoRgrafikaObszar 5

infoRgrafikaObszar 6

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »