| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Komornikach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 40 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2013 poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072)

Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Komornikach - w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolborzu


Bogdan Szulc


Załącznik do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 lutego 2015 r.

Regulamin korzystania z wielofunkcyjnegoboiska sportowego przy

Szkole Podstawowej w Komornikach

1. Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią jest obiektem ogólnodostępnym. Korzystanie z niego jest nieodpłatne.

2. Administratorem boiska jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komornikach.

3. W dni nauki szkolnej w godzinach od 8.00 do 16.00 boisko wykorzystywane jest na sportowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkoły.

4. Poza godzinami lekcyjnymi boisko jest ogólnie dostępne w godzinach od 8.00 do 21.00.

5. Korzystający z boiska zobowiązani są do:

- zapoznanie się z regulaminem obiektu,

- używania odpowiedniego stroju sportowego oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie,

- kulturalnego zachowania, dbałości o porządek i czystość,

- powstrzymania się od zachowań stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia korzystających z obiektu.

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u Dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach.

7. Korzystające z boiska dzieci do lat 10 przebywają na obiekcie pod opieką osoby dorosłej bądź prowadzącego zajęcia.

8. Zabrania się:

- używania obuwia piłkarskiego z korkami plastikowymi i metalowymi,

- niszczenia urządzeń sportowych oraz nawierzchni boiska,

- wnoszenia piasku i ziemi na płytę boiska,

- wspinania się po konstrukcjach bramek oraz siatce ogrodzenia,

- jazdy rowerem, motorowerem, deskorolką czy rolką, po nawierzchni boiska,

- wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych,

- spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających oraz palenia tytoniu,

- zaśmiecania terenu boiska,

- wprowadzania zwierząt.


9. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku zauważenia usterek, zobowiązany jest fakt ten niezwłocznie zgłosić Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Komornikach bądź osobie dozorującej obiekt. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości obowiązuje całkowity zakaz korzystania z obiektu.

10. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na obiekcie należy informować Dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach lub zgłosić pod numery alarmowe 997, 998, 999, 112.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »