| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V.33.15 Rady Gminy Cielądz

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru w formie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie gminy Cielądz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013 r. poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644) Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa.

§ 2. 1. Inkasentem podatków, o którym mowa w ust. 1, jest sołtys właściwego sołectwa wg miejsca położenia gruntów podatnika, a mianowicie:

1) Kacperski Stanisław - sołectwo Brzozówka;

2) Janeczek Leszek - sołectwo Cielądz;

3) Kacprzak Robert - sołectwo Gortatowice;

4) Michalak Adam - sołectwo Grabice;

5) Dobrowolski Władysław - sołectwo Gułki;

6) Kaliszewski Leon - sołectwo Kuczyzna;

7) Zieliński Franciszek - sołectwo Komorów;

8) Rosa Małgorzata - sołectwo Łaszczyn;

9) Królak Małgorzata - sołectwo Mała Wieś;

10) Miazga Tadeusz - sołectwo Mroczkowice;

11) Mantorska Jadwiga - sołectwo Niemgłowy;

12) Kruśliński Wiesław - sołectwo Ossowice;

13) Kwiatkowska-Kielan Ewa - sołectwo Sanogoszcz;

14) Szymańska Elżbieta - sołectwo Sierzchowy;

15) Pawlak Piotr - sołectwo Stolniki;

16) Jadczak Marian - sołectwo Wisówka;

17) Gąsiorowska Karolina - sołectwo Wylezinek;

18) Woźniak Bożena - sołectwo Zuski.

2. Inkasenci otrzymują za inkaso podatków, o których mowa w § 1 wynagrodzenie w wysokości 9 % sumy zainkasowanych kwot z tym, że dolna granica wynagrodzenia wynosi 150,00 zł od każdej raty podatku zebranego przez inkasenta, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

3. Wypłata wynagrodzenia następować będzie na wskazane przez inkasenta konto, po uprzednim rozliczeniu się inkasenta z każdej kwoty podatku w terminie 15 dni od dokonania wpłaty zainkasowanych podatków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

§ 4. Traci moc uchwała nr IV/21/07 Rady Gminy Cielądz z dnia 14 lutego 2007 r. poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łodzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Małgorzata Rosa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »