| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/68/15 Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 26 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XXXIV/316/04 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice ich zbywania, zamiany i darowizny, zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych, oddawania nieruchomości w trwały zarząd, obciążenia prawami rzeczowymi ograniczonymi, użyczenia, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594, z 2013 poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072), art. 13 ust. 1, 1a, 2, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 22, art. 24 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 32, art. 33, art. 34 ust. 1 pkt 3, ust. 5, 6, 7, 8, art. 35 ust. 3, art. 37, art. 43 ust. 1, 2, 4, 5, art. 67 ust. 1, 1a, 2, 3, 3a, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 2, 2a, 2b, art. 69, art. 70, art. 71, art. 72, art. 74 ust. 1, art. 82, art. 83, art. 84 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 85, art. 98, art. 98a ust. 1, 1a, 4, art. 109, art. 113 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2, art. 146, art. 207 ust. 1, 1a, art. 209a, art. 218 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2014 r., poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906, poz. 822), art. 2 ust. 1 - 5, art. 3, art. 3a, art. 4 ust. 3, art. 7, art. 8 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) oraz Kodeksu Cywilnego uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/316/04 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice ich zbywania, zamiany i darowizny, zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych, oddawania nieruchomości w trwały zarząd, obciążenia prawami rzeczowymi ograniczonymi, użyczenia, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 4073) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Nieruchomości przejmowane lub nabywane będą na rzecz Gminy Miejskiej Pabianice za cenę ustaloną według zasad określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.";

2) w §7 w ust. 1 skreśla się zwrot: "spełniającej wymogi działki budowlanej";

3) w §8 ust. 2 skreśla się zwrot: "spełniającej wymogi działki budowlanej";

4) w §21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Warunki określone w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.".

§ 2. Sprawy objęte niniejszą uchwałą lecz nie zakończone przed jej wejściem w życie prowadzone będą z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


dr inż. Andrzej Żeligowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »