| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Oporów

z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122 ) Rada Gminy Oporów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. 1. Ustala się stawkę wyższą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 lub 2.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/108/2012 Rady Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oporów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Marcin Kraśkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »