| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy Jeżów

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Na podstawie art. 12 §4, §10, §11, §12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) w związku z Postanowieniem Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 188) na wniosek Wójta Gminy Jeżów, Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. na terenie Gminy Jeżów tworzy się odrębny obwód głosowania, ustala jego numer, granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej:

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

10

Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Dom Pomocy Społecznej
w Dąbrowie 1

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżowie oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeżów.

§ 5. Zgodnie z art. 12 § 13 Kodeksu wyborczego na uchwały rady gminy, o których mowa w § 4,wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łodzi w terminie 5 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy Jeżów


Krzysztof Orłowski


Uzasadnienie

Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12 § 1 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami), przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania.

Na podstawie art. 12 § 4 wyżej wymienionej ustawy rada gminy tworzy odrębne obwody głosowania w drodze uchwały na wniosek wójta (prezydenta, burmistrza) w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców.

Utworzenie odrębnego obwodu głosowania winno nastąpić najpóźniej w 35. dniu przed dniem wyborów.

W związku z powyższym przedłożenie Radzie Gminy Jeżów projektu niniejszej uchwały jest niezbędne.

Przewodniczący Rady Gminy Jeżów


Krzysztof Orłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »