| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI.31.15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6 k, w związku z art. 6 j ust. 2 i ust 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, poz 1593 oraz z 2015r. poz. 87, i poz. 122), - Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są selektywnie w wysokości 20,00zł miesięcznie.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 30,00zł miesięcznie.

§ 3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w wysokości:

1) 50,00zł, jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) 100,00 zł, jeśli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 4. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 120 l w wysokości 25,00zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXX/164/13 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 19 września 2013 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4515).

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Michalik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »