| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/15 Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się okres realizacji projektu p.n.: "Szansa na godne życie" na lata 2008-2015.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łasku.

Przewodnicząca Rady Powiatu Łaskiego


Teresa Wesołowska


Załącznik do Uchwały Nr IV/21/15
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Wydatki

Zadania własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

852

Pomoc społeczna

przed zmianą

2 575 134,00

2 575 134,00

1 191 044,00

916 792,00

274 252,00

607 239,00

776 851,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-9 575,00

-9 575,00

-9 575,00

-9 575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

9 575,00

9 575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 575 134,00

2 575 134,00

1 181 469,00

907 217,00

274 252,00

607 239,00

776 851,00

9 575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

przed zmianą

55 185,00

55 185,00

17 373,00

10 069,00

7 304,00

37 812,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-9 575,00

-9 575,00

-9 575,00

-9 575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

9 575,00

9 575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

55 185,00

55 185,00

7 798,00

494,00

7 304,00

37 812,00

0,00

9 575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

30 517 632,00

27 787 544,00

25 114 085,00

18 706 515,00

6 407 570,00

708 239,00

1 283 521,00

5,00

0,00

681 694,00

2 730 088,00

2 730 088,00

11 622,00

0,00

zmniejszenie

-9 575,00

-9 575,00

-9 575,00

-9 575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

9 575,00

9 575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

30 517 632,00

27 787 544,00

25 104 510,00

18 696 940,00

6 407 570,00

708 239,00

1 283 521,00

9 580,00

0,00

681 694,00

2 730 088,00

2 730 088,00

11 622,00

0,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »