| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy Domaniewice

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Domaniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Gminy Domaniewice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/219/10 Rady Gminy Domaniewice z dnia 31 marca 2010 r.w sprawie ustalenia zasad korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Domaniewice (Dz.Urz.Woj.Łódz. Nr 119 poz. 939) § 6 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

organizatorów imprez realizujących zadania własne gminy, niezliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym kluby sportowe i jednostki OSP;".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Ogonowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »