| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy Lipce Reymontowskie

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Lipce Reymontowskie pobór należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się osoby wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 6% zainkasowanych należności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/197/13 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Rocznik 2013 poz. 4627 z 24 października 2013).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Danuta Łaska


Załącznik do Uchwały Nr IV/21/15
Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 25 marca 2015 r.

WYKAZ INKASENTÓW

Lp.

Nazwisko i imię

Sołectwo

1.

Aleksander Dałkowski

Lipce Reymontowskie ul. Południowa, Reymonta, Wiatraczna, Nowickiej, Boryny, Targowa, Wiosenna, Słoneczna, Dominikowej, arc. Janisława

2.

Jarosław Lech

Lipce Reymontowskie ul. Cicha, Lipowa, Leśna, Golki, Mostowa

3.

Mariusz Dobrzański

Drzewce

4.

Ryszard Świderek

Mszadla

5.

Halina Krawczyk

Wola Drzewiecka

6.

Mirosław Gejo

Chlebów

7.

Michał Ziółczyk

Siciska

8.

Agnieszka Pabian

Retniowiec

9.

Józef Snopek

Wólka Krosnowska, Wólka Podlesie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »