| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 84/2015 Wojewody Łódzkiego

z dnia 2 kwietnia 2015r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czarnożyły

Na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Czarnożyły w okręgu wyborczym nr 8, w którym wybierany będzie jeden radny.

§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę, dnia 21 czerwca 2015 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze Gminy Czarnożyły.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska


Załącznik do Zarządzenia Nr 84/2015
Wojewody Łódzkiego z dnia 2 kwietnia 2015 r.

KALENDARZ WYBORCZY
W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY CZARNOŻYŁY

Termin wykonania

czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 2 kwietnia 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czarnożyły, w okręgu wyborczym nr 8

do 12 kwietnia 2015 r. *

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, numerze, granicach oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnożyłach,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu o utworzeniu komitetu wyborczego

do 22 kwietnia 2015 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnożyłach

do 27 kwietnia 2015 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Sieradzu Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnożyłach

do 12 maja 2015 r.

do godz. 2400

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnożyłach list kandydatów na radnego

do 22 maja 2015 r.

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Czarnożyły kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

do 31 maja 2015 r. *

- powołanie obwodowej komisji wyborczej,

- sporządzenie spisów wyborców,

- zgłaszanie wójtowi przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

do 1 czerwca 2015 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnożyłach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego ich numery, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 12 czerwca 2015 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

19 czerwca 2015 r.

do godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

20 czerwca 2015 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

21 czerwca 2015 r.

godz. 700 - 2100

- głosownie

* zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »