| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 85/2015 Wojewody Łódzkiego

z dnia 2 kwietnia 2015r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

Na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w okręgu wyborczym Nr 8, w którym wybierany będzie jeden radny.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 21 czerwca 2015 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska


Załącznik do Zarządzenia Nr 85/2015

Wojewody Łódzkiego z dnia 2 kwietnia 2015 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
DO RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 2 kwietnia 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Łódzkiego zarządzającego wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w okręgu wyborczym Nr 8.

do 12 kwietnia 2015 r. *

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, granicach, numerze, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego.

do 22 kwietnia 2015 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim.

do 27 kwietnia 2015 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Miejskiej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim.

do 12 maja 2015 r. do godz. 2400

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim list kandydatów na radnego.

do 22 maja 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, będącej jednocześnie komisją właściwą dla głosowania korespondencyjnego,

- zgłaszanie Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

do 31 maja 2015 r. *

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Tomaszowie Mazowieckim Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim,

- sporządzenie spisu wyborców,

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

do 1 czerwca 2015 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego.

do 12 czerwca 2015 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

19 czerwca 2015 r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej.

20 czerwca 2015 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim spisu wyborców.

21 czerwca 2015 r.

godz. 700 - 2100

- przeprowadzenie głosowania.

* Zgodnie z art.9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »