| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy w Łubnicach

z dnia 23 marca 2015r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz.1381 ze zmianą w 2014 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa zobowiązań pieniężnych.

§ 2. Na inkasentów podatków wymienionych w § 1 wyznacza się osoby wymienione w załączniku do uchwały wskazując ich obszar kompetencji.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso od sumy zainkasowanych i przekazanych do Urzędu Gminy w Łubnicach podatków określonych w § 1 w wysokości:

1) dla inkasenta z terenu sołectwa Andrzejów - 7,30%;

2) dla inkasenta z terenu sołectwa Dzietrzkowice - 4,76%;

3) dla inkasenta z terenu sołectwa Kolonia Dzietrzkowice - 5,58%;

4) dla inkasenta z terenu sołectwa Ludwinów - 7,28%;

5) dla inkasenta z terenu sołectwa Łubnice - 4,88%;

6) dla inkasenta z terenu sołectwa Wójcin - 6,18%.

§ 4. Terminem przekazania podatków przez inkasentów na rachunek budżetu Gminy jest następny dzień roboczy po terminie płatności podatku ustalony w decyzji podatnika.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc: uchwała Nr XXXVII/188/2014 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy w Łubnicach


Piotr Hyłka


Załącznik do Uchwały Nr IV/20/2015
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 23 marca 2015 r.

Wykaz inkasentów wyznaczonych przez Radę Gminy do inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Łubnice

Lp.

Imię i nazwisko inkasenta

Nazwa sołectwa, na którym inkasent dokonuje poboru podatków

1.

Wojciech Zimoch

Sołectwo Andrzejów

2.

Marian Mencała

Sołectwo Dzietrzkowice

3.

Katarzyna Maciejewska

Sołectwo Kolonia Dzietrzkowice

4.

Urszula Kmiecik

Sołectwo Ludwinów

5.

Jan Musiałek

Sołectwo Łubnice

6.

Michał Zimoch

Sołectwo Wójcin

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TRILUX Polska Sp. z o. o.

ekspert z zakresu BHP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »