| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/31/2015 Rady Gminy Wodzierady

z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465) Rada Gminy Wodzierady

uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów.

§ 3. 1. Wynagrodzenie za inkaso będzie płatne w formie prowizji.

2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7,2% kwoty pobranych podatków wymienionych w §1, jednakże nie mniej niż 400 zł rocznie.

§ 4. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy w ciągu 7 dni od terminu płatności.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/29/2007 Rady Gminy Wodzierady z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Andrzej Gil

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »