| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/69/15 Rady Gminy Moszczenica

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/61/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4 oraz art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/61/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r., poz. 859), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 uchwały:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za pojemnik lub worek:",

b) uchyla się pkt 5;

2) w § 2 ust. 2 uchwały:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny za pojemnik lub worek:",

b) uchyla się pkt 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica


Iwona Pietrzkowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »