| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV.26.2015 Rady Gminy Ręczno

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa

Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381oraz z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz .465) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Ręczno pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego należnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. 1. Imienny wykaz inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa załącznik do niniejszej uchwały.

2. Wypłata inkasentom wynagrodzenia następować będzie w kasie Urzędu Gminy Ręczno bądź przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni po uprzednim rozliczeniu się inkasenta z każdej zainkasowanej raty podatku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Ręczno z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 497).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Zawada


Załącznik do uchwały nr IV.26.2015
Rady Gminy Ręczno
z dnia 26 marca 2015 r.

Wykaz inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Lp.

Imię i nazwisko inkasenta

Nazwa sołectwa

wynagrodzenie za inkaso w % od zainkasowanych rat podatku

1.

Anna Krawczyk

Bąkowa Góra

7

2.

Ewa Flasz

Dęba

7

3.

Remigiusz Stańczak

Będzyn

10

4.

Krzysztof Strzelczyk

Zbyłowice

10

5.

Barbara Stępień

Kolonia Ręczno

7

6.

Teresa Wilczyńska

Łęki Królewskie

8

7.

Małgorzata Gruszczyńska

Ręczno

7

8.

Andrzej Krawczyk

Majkowice

8

9.

Krzysztof Adamek

Nowinki

10

10.

Jarosław Ociepa

Łęg Ręczyński

10

11.

Stanisław Orlik

Wielkopole

10

12.

Grażyna Danielik

Paskrzyn

8

13.

Bożena Rudecka

Stobnica

8

14.

Anna Lenarczyk

Stobnica - Piła

10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »