| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV.27.2015 Rady Gminy Ręczno

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Na podstawie art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2014 r. poz. 87 i 122) Rada Gminy Ręczno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na terenie Gminy Ręczno pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

2. Wykaz inkasentów opłaty, o której mowa w ust. 1 oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa załącznik do niniejszej uchwały.

3. Wypłata inkasentom wynagrodzenia następować będzie w kasie Urzędu Gminy Ręczno bądź przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni po uprzednim rozliczeniu się inkasenta z zainkasowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/156/2013 Rady Gminy Ręczno z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2322).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Zawada


Załącznik do uchwały nr IV.27.2015
Rady Gminy Ręczno
z dnia 26 marca 2015 r.

Wykaz inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Lp.

Imię i nazwisko inkasenta

Nazwa sołectwa

wynagrodzenie za inkaso w % od zainkasowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1.

Anna Krawczyk

Bąkowa Góra

7

2.

Ewa Flasz

Dęba

7

3.

Remigiusz Stańczak

Będzyn

10

4.

Krzysztof Strzelczyk

Zbyłowice

10

5.

Barbara Stępień

Kolonia Ręczno

7

6.

Teresa Wilczyńska

Łęki Królewskie

8

7.

Małgorzata Gruszczyńska

Ręczno

7

8.

Andrzej Krawczyk

Majkowice

8

9.

Krzysztof Adamek

Nowinki

10

10.

Jarosław Ociepa

Łęg Ręczyński

10

11.

Stanisław Orlik

Wielkopole

10

12.

Grażyna Danielik

Paskrzyn

8

13.

Bożena Rudecka

Stobnica

8

14.

Anna Lenarczyk

Stobnica - Piła

10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »