| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/33/2015 Rady Gminy Aleksandrów

z dnia 16 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik

Na podstawie art. 6 j ust. 1 pkt 1 i ust. 2a, art. 6 k ust. 1 - 2 , ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87 i poz. 122), art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87 ) Rada Gminy Aleksandrów uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXII/152/2013 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2772 i 2773) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

,, § 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca:

1) w wysokości 8 zł w przypadku gdy daną nieruchomość zamieszkuje od 1 do 3 osób;

2) w wysokości 7 zł w przypadku gdy daną nieruchomość zamieszkuje od 4 do 5 osób;

3) w wysokości 6 zł w przypadku gdy daną nieruchomość zamieszkuje powyżej 5 osób.

2. Określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:

1) w wysokości 16 zł w przypadku gdy daną nieruchomość zamieszkuje od 1 do 3 osób;

2) w wysokości 14 zł w przypadku gdy daną nieruchomość zamieszkuje od 4 do 5 osób;

3) w wysokości 12 zł w przypadku gdy daną nieruchomość zamieszkuje powyżej 5 osób.

§ 3. 1. Ustala się stawkę za pojemnik:

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l - 9 zł;

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l - 18 zł.

2. Określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l - 40 zł;

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l - 80 zł;

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l - 160 zł;

4) pojemniki (KP 7) o pojemności 7 m3 - 700 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa 14 dzień od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Dziembor

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »