| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/65/2015 Rady Gminy Bełchatów

z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465), 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122), art.28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, Dz. U. z 2013 r. poz. 35, poz. 985, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1313, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, Dz. U. z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644), Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Bełchatów zarządza się pobór od osób fizycznych w drodze inkaso niżej wymienionych:

1) podatków:

a) podatku rolnego,

b) podatku leśnego,

c) podatku od nieruchomości.

2) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Zarządzenie poboru w drodze inkasa nie wyklucza możliwości zapłaty podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy.

§ 3. Na inkasentów podatków i opłaty, o których mowa w § 1, wyznacza się osoby fizyczne właściwe dla obszarów sołectw z terenu Gminy Bełchatów, według załącznika numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat ustala się następująco:

1) ustala się prowizję w wysokości 10% od kwoty każdej raty podatków określonych w § 1 pkt 1, zainkasowanej przez inkasentów i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Bełchatów;

2) ustala się prowizję w wysokości 5% od kwoty należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. 1. Pobrane w danym miesiącu podatki, o których mowa w § 1 pkt 1 powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek Urzędu Gminy w terminie 3 dni roboczych po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić.

2. Zainkasowane należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi inkasenci winni przekazać na konto Urzędu wraz z rozliczeniem każdej raty podatków lokalnych.

3. Inkasenci mają obowiązek wydania pokwitowania każdej wpłacającej osobie.

§ 6. Wypłata wynagrodzenia za inkaso dokonywana jest na wskazany rachunek bankowy inkasenta w ciągu 35 dni od dnia rozliczenia i wpłacenia na rachunek Gminy podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/247/2012 Rady Gminy w Bełchatowie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3767 z dnia 26 listopada 2012 r.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełchatów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów


Jacek Ludwiczak


Załącznik do Uchwały Nr VI/65/2015
Rady Gminy Bełchatów
z dnia 24 marca 2015 r.

WYKAZ INKASENTÓW NA TERENIE GMINY BEŁCHATÓW

Lp.

NAZWA SOŁECTWA

Nazwisko i Imię Inkasenta

1.

Adamów

Szczepanik Małgorzata

2.

Augustynów

Lesiak Paweł

3.

Bukowa

Osicińska Małgorzata

4.

Dobiecin

Paw Anna

5.

Dobiecin Kolonia

Pawelczyk Henryk

6.

Dobrzelów

Jędryszczak Marianna

7.

Domiechowice

Mastalerz Andrzej

8.

Helenów

Nowak Wiesława

9.

Huta

Litych Jan

10.

Janów

Watała Maria

11.

Janina

Puch Andrzej

12.

Józefów

Bluszcz Halina

13.

Kałduny

Wolak Mariusz

14.

Kielchinów

Bykowski Tadeusz

15.

Księży Młyn

Cichuta Dorota

16.

Korczew

Kowalczyk Tadeusz

17.

Kurnos Pierwszy

Białek Wojciech

18.

Kurnos Drugi

Sejdija Beata

19.

Ludwików

Mirczak Zofia

20.

Ławy

Walczak Błażej

21.

Łękawa

Dworzyński Gabriel

22.

Mazury

Woszczyk Czesław

23.

Mokracz

Stasiak Barbara

24.

Myszaki

Pakosz-Wiktorowska Jadwiga

25.

Niedyszyna

Anglart Dorota

26.

Oleśnik

Kowalczyk Jerzy

27.

Podwody

Kałużna Grażyna

28.

Podwody Kolonia

Jachimek Bożenna

29.

Postękalice

Robak Bogdan

30.

Poręby

Frączkowski Szczepan

31.

Rząsawa

Świercz Halina

32.

Wielopole

Wąsik Jacek

33.

Wola Kruszyńska

Grudziński Daniel

34.

Wola Mikorska

Masiarek Lucyna

35.

Wólka Łękawska

Szustakiewicz Aniela

36.

Zawady

Socha Jerzy

37.

Zawadów

Malczyk Gabriela

38.

Zdzieszulice Dolne

Matusiak Janina

39.

Zdzieszulice Górne

Ceglarek Teresa

40.

Zwierzchów

Limanówka Józef

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »