| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 17 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kamieńsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6j ust. 2a, art. 6 k ust. 1 pkt 1, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593, z 2015 r. poz. 87) Rada Miejska w Kamieńsku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) w wysokości 7,00 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec;

2) w wysokości 6,00 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców;

3) w wysokości 5,00 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców;

4) w wysokości 4,50 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców;

5) w wysokości 4,00 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców;

6) w wysokości 3,50 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 6 i więcej mieszkańców;

2. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) w wysokości 11,00 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec;

2) w wysokości 9,50 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców;

3) w wysokości 7,50 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców;

4) w wysokości 6,50 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców;

5) w wysokości 6,00 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców;

6) w wysokości 5,50 zł w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje 6 i więcej mieszkańców;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXI/343/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kamieńsk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »