| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 17 marca 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87) Rada Miejska w Kamieńsku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie bez wezwania z dołu, do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

§ 2. Ustala się, iż opłatę roczną za gospodarowanie odpadami na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się bez wezwania z góry w terminach:

1) pierwsza opłata w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji;

2) kolejne opłaty w terminie do dnia 31 maja danego roku.

§ 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie przez właścicieli nieruchomości gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Kamieńsku lub przelewem na rachunek bankowy: nr 10 8980 0009 2012 0076 5156 0002.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/341/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »