| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/48/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 17 marca 2015r.

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594, zm. z 2013 poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz.379, poz. 1072), oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1381; z 2014. poz. 40), oraz art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013, poz. 465), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U z 2014 poz. 849), Rada Miejska w Kamieńsku uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Kamieńsk pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Inkasentami podatków będą sołtysi zgodnie z obszarem działania sołectwa.

1. Zenona Łęgowiak zam. Ochocice 65 A - SOŁECTWO OCHOCICE

2. Zbigniew Dworzyński zam. Barczkowice, ul. Słoneczna 79A - SOŁECTWO BARCZKOWICE

3. Sławomir Fila zam. Danielów 51 - SOŁECTWO DANIELÓW

4. Tomasz Miśkiewicz zam. Dąbrowa 2 - SOŁECTWO DĄBROWA

5. Iwona Domińczyk zam. Gałkowice Stare 103 - SOŁECTWO GAŁKOWICE STARE

6. Paweł Kopcik zam. Gorzędów, ul 3-go Maja 21 - SOŁECTWO GORZĘDÓW

7. Anna Miśkiewicz zam. Koźniewice 84 - SOŁECTWO KOŹNIEWICE

8. Danuta Stanisz zam. Gałkowice Nowe 26 - SOŁECTWO PODJEZIORO

9. Małgorzata Samborska zam. Pytowice 18 - SOŁECTWO PYTOWICE

10. Robert Kurowski zam. Szpinalów 12 - SOŁECTWO SZPINALÓW

11. Jadwiga Biegańska zam. Włodzimierz 28 - SOŁECTWO WŁODZIMIERZ

12. Krzysztof Malec zam. Aleksandrów 74 - SOŁECTWO ALEKSANDRÓW

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 15% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Kamieńsk, podatków pobranych w w/w Sołectwach.

§ 4. Ustala się termin rozliczania inkasentów do 3 dni roboczych po ustawowym terminie płatności każdej z 4 rat podatków.

§ 5. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi w terminie 14 dni od daty rozliczenia raty podatku. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/179/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw Gminy Kamieńsk., oraz Uchwała nr XXIII/248/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »