| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 7/36/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 4 marca 2015r.


1. Ryszard Paweł Krawczyk 8. Agnieszka Kamyczek - Maszewska
2. Beata Kaczmarek 9. Józefa Lucyna Michejda
3. Ewa Śpionek 10. Bogusław Wenus
4. Iwona Kopczyńska 11. Grażyna Kos
5. Anna Kaźmierczak 12. Barbara Polowczyk
6. Wojciech Newereńczuk 13. Paweł Dobrzyński
7. Bogdan Łągwa 14. Roman Drozdowski

Po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 r. Uchwały Nr VI/98/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, doręczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w dniu 6 lutego 2015 roku, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. 2012 r., poz. 1113 ze zm.) art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)
Kolegium uchwala, co następuje:

z powodu naruszenia prawa, tj. § 34 w związku z §143 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. z 2002, nr 100, poz.908) oraz w związku z art.11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz. 87), stwierdza nieważność Uchwały Nr VI/98/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
UZASADNIENIE

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wszczęło postępowanie nadzorcze w zakresie Uchwały Nr VI/98/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2015r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości - zwanej dalej "uchwałą" - zapraszając na posiedzenie w dniu 4 marca 2015 roku przedstawicieli Miasta Łodzi.
W wyniku badania przedmiotowej uchwały pod względem zgodności z obowiązującym prawem oraz po wysłuchaniu Przedstawicieli Miasta, Kolegium zważyło, co następuje:
Z §143 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" wynika, że do aktów prawa miejscowego stosuje się odpowiednio zasady wyrażone w dziale VI, z wyjątkiem § 141, w dziale V, z wyjątkiem §132, w dziale II oraz w dziale I rozdziały 2-7, a do przepisów porządkowych - również w dziale I rozdział 9, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Zatem do aktów prawa miejscowego ma zastosowanie zasada wyrażona w § 34 rozporządzenia Rady Ministrów, z której wynika, że nie nowelizuje się aktu wykonawczego zachowanego czasowo w mocy przez nową ustawę, chyba że ustawa ta wyraźnie przewiduje taką możliwość. Z kolei art.11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - ogłoszonej w Dzienniku Ustaw w dniu 17 stycznia 2015 roku - zawiera postanowienia o zachowaniu w mocy dotychczasowych aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 4, art. 6i, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Z powyższego wynika, że ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje możliwości nowelizowania uchwał zachowanych czasowo, jak również, że uchwały rady określające wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą obowiązywać przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Oznacza to również, że w okresie tych 18 miesięcy mogą zostać podjęte nowe uchwały określające wzory deklaracji. W ocenie Kolegium, badana uchwała pozostaje w sprzeczności z § 34 w związku z §143 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej oraz w związku z art.11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, bowiem dokonuje w sposób nieuprawniony zmiany uchwały Nr LXXVII/1624/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2013 roku, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
Z wyżej wymienionych powodów, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały.
Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »