| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 28 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380; z 2010 r. Nr 57, poz. 353; z 2012 r. poz. 908; z 2013 r. poz. 1635) Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Lutomiersk w wysokości:

1) 12,00 zł za każdą pełną godzinę udziału członka Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniu ratowniczym;

2) 6,00 zł za każdą pełną godzinę udziału członka Ochotniczej Straży Pożarnej w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

2. Za niepełną godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym ekwiwalent należy obliczyć w proporcjonalnej wysokości do pełnej stawki godzinowej.

§ 2. 1. Podstawę wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym stanowi wniosek złożony i podpisany przez Prezesa lub Naczelnika jednostki OSP, potwierdzony również przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej lub osobę upoważnioną.

2. Podstawę wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP za udział w szkoleniu stanowi wniosek złożony i podpisany przez Prezesa lub Naczelnika jednostki OSP, potwierdzony również przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej lub osobę upoważnioną oraz kopia zaświadczenia o odbyciu szkolenia stanowiąca załącznik do w/w wniosku.

§ 3. Wypłata ekwiwalentu następować będzie miesięcznie na podstawie wniosku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIII/222/09 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP z Gminy Lutomiersk w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk


Tadeusz Rychlik


Załącznik do Uchwały Nr V/26/15
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 lutego 2015 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »