| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy Radomsko

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radomsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 21 i 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Radomsko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące terminy i częstotliwości uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej opłatą, bez wezwania, w terminach:

1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu w terminach do dnia:

- 15 kwietnia za miesiące styczeń, luty i marzec,

- 15 lipca za miesiące kwiecień, maj i czerwiec,

- 15 października za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień,

- 15 stycznia następnego roku za miesiące październik, listopad i grudzień.

2) w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ryczałtową opłatę za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wnosi się do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry, za bieżący rok kalendarzowy.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wnoszona będzie przez właściciela nieruchomości przelewem na rachunek bankowy, w kasie Urzędu Gminy Radomsko lub u inkasenta.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXV/181/2013 Rady Gminy Radomsko z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radomsko.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomsko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Suwart

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »