| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/20/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Rzgowie oraz przyznania im określonej liczby punktów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20c ust.4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241,Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Rzgowie, oraz przyznaje im następującą liczbę punktów:

1) aktywność zawodowa obojga rodziców, która ogranicza czasowe możliwości opieki nad dzieckiem/dziećmi (obydwoje rodzice pracujący/studiujący w formie dziennych studiów stacjonarnych) - 50 punktów;

2) dziecko mające rodzeństwo, które już kontynuuje wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Miejskim w Rzgowie - 10 punktów;

3) dziecko z rodziny która korzysta ze wsparcia Ośrodka pomocy Społecznej lub wskazane zostanie przez rejonowego pracownika socjalnego 20 punktów;

4) zadeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu jest dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (8 godzin i więcej) - 5 punktów;

5) dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji - 10 punktów;

6) dziecko którego jeden z rodziców jest aktywny zawodowo - 5 punktów.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 potwierdzane są oświadczeniami rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie


Jarosław Świerczyński


Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w przepisach art. 20c ust.4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z którą rada gminy może ustanowić do 6 kryteriów dodatkowych uwzględnianych na drugim etapie naboru do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i przyznać tymże kryteriom wagę punktową.

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostały rekomendowane przez komisję Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie, przedstawicieli dyrektorów szkół z oddziałami przedszkolnym i Przedszkola Publicznego w Rzgowie podczas spotkania, które odbyło się 17 lutego 2015r w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w obecności zastępcy Burmistrza Mateusza Kamińskiego i inspektora ds. oświaty Lidii Jaroch.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie


Jarosław Świerczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »