| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz przyznania im określonej liczby punktów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20c ust.4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241,Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198, poz. 1877) oraz art 16ust 2 ustawy z dn. 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r, poz 7, zm. z 2014 r. poz. 811) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych działających w Szkole Podstawowej w Guzewie i Kalinie na terenie gminy Rzgów, oraz przyznaje im następującą liczbę punktów:

1) aktywność zawodowa obojga rodziców, która ogranicza czasowe możliwości opieki nad dzieckiem/dziećmi (obydwoje rodzice pracujący/studiujący w formie dziennych studiów stacjonarnych) - 50 punktów;

2) dziecko mające rodzeństwo, które już kontynuuje naukę w Szkole Podstawowej w Kalinie lub Guzewie w gminie Rzgów - 20 punktów;

3) dziecko z rodziny która korzysta ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, lub wskazane zostanie przez rejonowego pracownika socjalnego - 20 punktów;

4) dziecko którego jeden z rodziców jest aktywny zawodowo - 10 punktów.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 potwierdzane są oświadczeniami rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie


Jarosław Świerczyński


Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w przepisach art.20c ust.4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie, z którą rada gminy może ustanowić do 6 kryteriów dodatkowych uwzględnianych na drugim etapie naboru do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i przyznać tymże kryteriom wagę punktową.

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostały rekomendowane przez Komisję Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie, przedstawicieli dyrektorów szkół z oddziałami przedszkolnym i przedszkola prowadzonego przez Miasto Rzgów podczas spotkania, które odbyło się 17 lutego 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w obecności zastępcy Burmistrza Mateusza Kamińskiego i inspektora ds. oświaty Lidii Jaroch.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »