| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. z 2013 r. poz. 645; poz. 1318; z 2014 r. poz. 379; poz. 1072) w związku z art. 20c ust. 4 i 6 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zm. z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 127, poz. 857; Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz. 814; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941; poz. 979; z 2013 r. poz. 87; poz. 827; poz. 1317; z 2014 r. poz. 7; poz. 290; poz. 538; poz. 598; poz. 642; poz. 811; poz. 1146; poz. 1877) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznaje się im następującą liczbę punktów:

1) kandydat, którego Rodzic/Opiekun prawny pracuje/wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej/prowadzi gospodarstwo rolne/prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym - 5 punktów (maksymalnie 10 punktów);

2) kandydat, którego czas pobytu w przedszkolu wykracza poza godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki - 2 punkty za każdą dodatkową godzinę;

3) kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w przedszkolu pierwszego wyboru - 2 punkty;

4) kandydat, który uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do Żłobka Miejskiego w Łowiczu - 2 punkty;

5) kandydat zamieszkujący w odległości do 3 km od przedszkola - 1 punkt;

6) kandydat z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim - 1 punkt.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, potwierdzane są oświadczeniami Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Michał Trzoska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »