| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/57/15 Rady Gminy Moszczenica

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie utworzenia na terenie Gminy Moszczenica odrębnego obwodu głosowania

Na podstawie art. 12 § 4, § 10, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 188), na wniosek Wójta Gminy Moszczenica, Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, tworzy się na terenie Gminy Moszczenica odrębny obwód głosowania w HELP-MED Sp. z o.o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacyjny w Raciborowicach 66.

§ 2. Numer i granice obwodu głosowania oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej ustala się w następujący sposób:

1) nr obwodu głosowania - 9;

2) granice obwodu głosowania - HELP-MED Sp. z o.o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacyjny w Raciborowicach 66;

3) siedziba obwodowej komisji wyborczej - HELP-MED Sp. z o.o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacyjny w Raciborowicach 66, 97-310 Moszczenica.

§ 3. Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Moszczenicy oraz umieszczenie na stronie internetowej www.moszczenica.bipst.pl

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica


Iwona Pietrzkowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »