| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/31/2015 Rady Gminy Ostrówek

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 6j ust. 3b i 3c, art. 6k ust. 1 pkt 2, ust. 2, 2a, i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Ostrówek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. Określa się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w § 1, w wysokości:

1. 313,90 zł/rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli powstające na niej odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. 627,80 zł/rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli powstające na niej odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych za pojemnik o pojemnosci:

Pojemność pojemnika na odpady komunalne (m3)

Stawka opłaty za pojemnik, gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny (zł)

Stawka opłaty za pojemnik, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (zł)

0,12

7,30

14,60

0,24

14,60

29,20

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ostrówek


Andrzej Wojewoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »