| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/53/15 Rady Gminy w Parzęczewie

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6j ust 3b i 3c, art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz. 122), Rada Gminy w Parzęczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 17 zł za pojemnik 110/120 l.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób zmieszany, w wysokości 34 zł za pojemnik 110/120 l.

§ 2. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości:

1) 85 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) 170 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób zmieszany.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parzęczew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie


Władysław Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »