| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/27/15 Rady Gminy Rokiciny

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 848, 1101, 1342, 1529; z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289, 1313; z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328, 1644), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (test jednolity z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 r. poz.849), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) - RadaGminy Rokiciny uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

2) podatku rolnego od osób fizycznych;

3) podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. Wyznacza się następujących inkasentów będących sołtysami uprawnionych do pobierania podatków wymienionych w § 1:

1) Pan Czesław Markowski - na terenie sołectwa Albertów;

2) Pan Stanisław Jaworski - na terenie sołectwa Cisów;

3) Pani Ewa Malinowska - na terenie sołectwa Nowe Chrusty;

4) Pani Stanisława Bortko- na terenie sołectwa Stare Chrusty;

5) Pan Władysław Kopeć - na terenie sołectwa Eminów;

6) Pan Mirosław Kotynia - na terenie sołectwa Janków;

7) Pan Czesław Kielich - na terenie sołectwa Jankówek;

8) Pani Anna Marcinkowska - na terenie sołectwa Kolonia Łaznów;

9) Pani Danuta Sobkiewicz - na terenie sołectwa Rokiciny-Kolonia;

10) Pani Małgorzata Marus - na terenie sołectwa Łaznów;

11) Pan Adam Derach - na terenie sołectwa Łaznówek , obejmującego miejscowości: Janinów, Janków Trzeci, Łaznówek;

12) Pan Krzysztof Sakowski - na terenie sołectwa Łaznowska Wola I;

13) Pan Zenon Pająk - na terenie sołectwa Łaznowska Wola II;

14) Pan Krzysztof Ludwiczak - na terenie sołectwa Maksymilianów;

15) Pan Henryk Miazek - na terenie sołectwa Michałów;

16) Pan Piotr Lis - na terenie sołectwa Mikołajów;

17) Pan Sławomir Wieloch - na terenie sołectwa Pogorzałe Ługi;

18) Pan Andrzej Konecki- na terenie sołectwa Popielawy;

19) Pani Mariola Żegnałek - na terenie sołectwa Rokiciny;

20) Pani Aneta Janas - na terenie sołectwa Stefanów;

21) Pan Grzegorz Woźniak - na terenie sołectwa Wilkucice Duże;

22) Pan Franciszek Woźniak - na terenie sołectwa Wilkucice Małe, obejmującego miejscowości: Wilkucice Małe, Reginów.

§ 3. 1. Inkasenci otrzymywać będą wynagrodzenie za inkaso określone w załączniku do niniejszej uchwały.

2. 2. Wypłata wynagrodzenia inkasentom będzie następowała do dnia 10 następnego miesiąca po dokonaniu inkasa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VI/40/11 Rady Gminy Rokiciny z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso, Uchwała Nr XI/72/11 Rady Gminy Rokiciny z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/11 Rady Gminy Rokiciny z dn. 30 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso i Uchwała Nr XLI/274/14 Rady Gminy Rokiciny z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/11 Rady Gminy Rokiciny z dn. 30 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Kudlik


Załącznik do Uchwały Nr VI/27/15
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 27 marca 2015 r.

Wynagrodzenie dla inkasentów za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w sołectwach w Gminie Rokiciny:

LP.

Sołectwo

Kwartalne wynagrodzenie ryczałtowe +

wynagrodzenie prowizyjne w % od zainkasowanych kwot

1

Albertów

380,00 ryczałt + prowizja 7,5 %

2

Cisów

380,00 ryczałt + prowizja 6,5 %

3

Nowe Chrusty

380,00 ryczałt + prowizja 5,5 %

4

Stare Chrusty

380,00 ryczałt + prowizja 6,5 %

5

Eminów

380,00 ryczałt + prowizja 10,5 %

6

Janków

380,00 ryczałt + prowizja 7,5 %

7

Jankówek

380,00 ryczałt + prowizja 7,5 %

8

Kolonia Łaznów

380,00 ryczałt + prowizja 6 %

9

Rokiciny-Kolonia

360,00 ryczałt + prowizja 5,5 %

10

Łaznów

300,00 ryczałt + prowizja 5 %

11

Łaznówek

360,00 ryczałt + prowizja 6 %

12

Łaznowska Wola I

360,00 ryczałt + prowizja 5,5 %

13

Łaznowska Wola II

360,00 ryczałt + prowizja 5,5 %

14

Maksymilianów

380,00 ryczałt + prowizja 10 %

15

Michałów

380,00 ryczałt + prowizja 6 %

16

Mikołajów

380,00 ryczałt + prowizja 6 %

17

Pogorzałe Ługi

380,00 ryczałt + prowizja 7%

18

Popielawy

330,00 ryczałt + prowizja 5 %

19

Rokiciny

360,00 ryczałt + prowizja 5,5 %

20

Stefanów

380,00 ryczałt + prowizja 7 %

21

Wilkucice Duże

380,00 ryczałt + prowizja 6,5 %

22

Wilkucice Małe

380,00 ryczałt + prowizja 10,5 %

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »