| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/34/15 Rady Gminy Ujazd

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. W obwodach głosowania utworzonych Uchwałą Nr XXVII/220/12 Rady Gminy Ujazd z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ujazd na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 253, z 2014 r. poz. 1645) wprowadza się zmianę siedzib obwodowych komisji wyborczych:

1) dla obwodu głosowania Nr 3 obejmującego granice sołectwa: Helenów Olszowa, Wólka Krzykowska, Maksymów, Bielina, Dębniak wyznacza się siedzibę w Świetlicy Wiejskiej w Olszowej, Olszowa 11A

2) dla obwodu głosowania Nr 8 obejmującego granice sołectwa Wykno, Zaosie wyznacza się siedzibę w Świetlicy Wiejskiej w Zaosiu, Zaosie 34a.

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ujeździe.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ujazd


mgr Piotr Zimny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »