| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/38/15 Rady Gminy w Gidlach

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 6k ust. 1 pkt 1 , ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Gidle
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, tj. opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1 Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8,00 zł miesięcznie.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niesegregowanymi
w wysokości 12,00 zł miesięcznie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/132/12 Rady Gminy w Gidlach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, oraz uchwała Nr IV/19/14 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany w/w uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gidle.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Gidlach


Grażyna Ostojska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »