| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/55/15 Rady Gminy Ozorków

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), Rada Gminy Ozorków, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok następująco:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 66 241,00 zł w n/w działach:

a) 750 - Administracja publiczna rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 1 000,00 zł, zgodnie zawartym aneksem Nr 5 do zawartego porozumienia z dnia
1 października 2011 roku, w sprawie powierzenia zadania z zakresu ewidencji gruntów,

b) 758 - Różne rozliczenia rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 45 241,00 zł,

c) 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 20 000,00 zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

2) zwiększa się wydatki bieżące w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 66 241,00 zł w n/w działach:

a) 750 - Administracja publiczna rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 1 000,00 zł,

b) 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 65 241,00 zł w n/w rozdz.:

- 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 64 741,00 zł,

- 80110 - Gimnazja o kwotę 500,00 zł.

§ 2. Powyższe zmiany dokonuje się zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szcześniak


Załącznik

do Uchwały Nr IX/55/15

Rady Gminy Ozorków

z dnia 27 marca 2015 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2015 rok

Dochody

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Kwota

750

Administracja publiczna

1 000,00

75020

Starostwa powiatowe

1 000,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 000,00

758

Różne rozliczenia

45 241,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

45 241,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

45 241,00

801

Oświata i wychowanie

20 000,00

80101

Szkoły podstawowe

20 000,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych

20 000,00

Ogółem

66 241,00

Wydatki

Dz.

Rozdz.

Grupa

§

Treść

Kwota

750

Administracja publiczna

1 000,00

75020

Starostwa powiatowe

1 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

801

Oświata i wychowanie

65 241,00

80101

Szkoły podstawowe

64 741,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

64 741,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

46 541,00

4300

Zakup usług pozostałych

18 200,00

80110

Gimnazja

500,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

Ogółem

66 241,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »