| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Aleksandrów

z dnia 16 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych

Na podstawie art. 20 c ust. 4 i 6 i art. 20 zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,poz. 1370; Nr 235, poz.1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, ostatnia zmiana: Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz.1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, Nr 165, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz.642, poz. 811) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów;

2. Wykaz kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisaną każdemu z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Dziembor


Załącznik do Uchwały Nr IV/29/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 16 marca 2015 r.

Wykaz kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

§ 1. Wykaz kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów:

L.p

Kryteria dodatkowe, przyjęte na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia7 września 1991 roku o systemie oświaty Liczba punktów

Liczba punktów

1.

Rodzice dziecka (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/uczącego się rodzica samotnie wychowującego dziecko.

32

2

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek

16

3

Dziecko mieszka w obwodzie Szkoły Podstawowej

w … (obwód szkoły w rozumieniu Uchwała Nr XV/106/2000 z dnia 28 lutego 2000 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów)

8

4

Dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 4 lata.

4

§ 2. Wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów:

1) oświadczenie rodziców dziecka, że pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą;

2) oświadczenie samotnie wychowującego dziecko rodzica, że pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą;

3) oświadczenie, że rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki oświatowej, do której składany jest wniosek.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »